BON NADAL

Benvolguts:

Els membres de la Secció Catalana de Metrologia us desitjem un Bon Nadal !!!!!!!

Kataluniako Metrologiako Sailak Gabonetako ona nahi du!

A Sección Catalá de Metrología desexa un bo Nadal!

La Kataluna Sekcio de Metrologio deziras bonan Kristnaskon!

La Sección Catalana de Metrología os desea una feliz Navidad!

The Catalan Section of Metrology wishes you a good Christmas!

La section de métrologie catalane vous souhaite un bon Noël!

La sezione metrologica catalana ti augura un buon Natale!

Die katalanische Abteilung für Metrologie wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest!

メトロロジーのカタロニア語セクションでは、あなたに良いクリスマスを!

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA METROLOGIA A VILANOVA

Us convidem a assistir a la primera jornada amb motiu del Dia Mundial de la Metrologia (20 de maig), que se celebra el proper dissabte 19 de maig, al campus universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).

Enllaç de la jornada :https://goo.gl/forms/i29iMIbOYdox0BUc2

La jornada es denomina El sistema internacional d’unitats (SI). Evolució constant i està dividida en dues parts: l’objectiu de la primera és comprendre millor les noves definicions de les unitats del sistema internacional (SI), i en la segona es donaran nocions sobre com introduir i explicar aquest tema en els àmbits acadèmics de secundària i educació superior.

La metrologia es defineix com la ciència del mesurament. Considerant que els mesuraments estan implicats en bona part de les activitats científiques, tècniques, preventives (salut, seguretat, medi ambient) i quotidianes, aquesta definició posa en relleu les dues característiques bàsiques de l’activitat.

D’una banda, és una activitat d’infraestructura, que difícilment es veu directament i que està amagada com a suport de gairebé totes les activitats humanes, tant en la producció com en el consum i en la distribució. Això implica que els metròlegs participin, ben directament, en activitats tan diverses com la protecció de la salut humana (radiacions ionitzants —accidentals, laborals, en diagnòstic i tractament—, il·luminació, soroll, anàlisis clíniques, pesatge en diàlisi o pesatge de prematurs, etc.), la protecció de la seguretat (mesures relacionades amb el trànsit —velocitat, alcohol—, mesures d’aforament de locals), la protecció del medi ambient (mesures de contaminants), la protecció del comerç (exactitud en les transaccions comercials) i tot el que està relacionat amb l’assegurament de la qualitat en les diferents activitats productives. Això comportaque els metròlegs estiguin en contacte i col·laborin amb professionals molt diferents que, en molts casos, no tenen un perfil tècnic.

De l’altra, és una activitat transversal a les disciplines clàssiques que aplega físics, químics, biòlegs, farmacèutics, professionals clínics en general i professionalsde totes les branques de l’enginyeria, i que obté el seu caràcter específic precisament de les interaccions entre ells. Una de les coses que més satisfacció aporta als metròlegs és la seva pròpia diversitat.

A escala internacional, aquesta diversitat es reflecteix en el fet que l’organisme bàsic de consens no és una única organització sinó un conjunt, en el qual, si deixem de banda les organitzacions governamentals metrològiques (Oficina Internacional de Pesos i Mesures, Organització Internacional de Metrologia Legal i WELMEC- CooperacióEuropea en Metrologia Legal) i les de normalització (Organització Internacional per a la Normalització, Comissió Electrotècnica Internacional), apareixen com a unions professionals la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada, la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada i la Federació Internacional de Química Clínica i Medicina del Laboratori, que posen de manifest aquesta diversitat d’orígens i aplicacions.

La Secció Catalana de Metrologia (SCM) va néixer dins la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), que pertany a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Fou creada per la manca d’un punt d’unió entre els diferents professionals de la metrologia, que a Catalunya i als altres territoris de llengua catalana es troben dispersos en les activitats damunt dites, tant en universitats i centres de recerca com en empreses públiques o privades que es dediquen principalment a la metrologia en alguns camps tècnics particulars (laboratoris de calibratge, fabricants d’instruments de mesura, metrologia legal), en d’altres que no s’hi dediquen però que tenen necessitats metrològiques especials i fins i tot encara més infraestructura, en activitats d’acreditació d’aquests laboratoris, en l’Administració de la metrologia legal i en la docència de la metrologia. En conseqüència, la Secció Catalana de Metrologia vol esdevenir un nexe d’unió en la comunitat de metròlegs.

Dia de la Metrologia 2017

El dia 20 de maig, en l’aniversari de la signatura de la Convenció del Metre, del 1875, celebrem el Dia Mundial de la Metrologia. És una ocasió per a recordar que, entre tots, anem aconseguint la uniformitat de mesures arreu del món, cada vegada amb més exactitud i arribant a un nombre més gran de camps i de valors. I també és una ocasió per a comunicar-nos amb la resta de la societat, atenent a les seves necessitats i dient-los com participem, massa silenciosament, en la resolució dels problemes en els diferents àmbits.

Per recollir aquests valors internacionals, cada any un institut nacional de metrologia elabora un pòster uniforme per a tots els països. Enguany, per primer cop, l’hem traduït al català i està a la vostra disposició perquè en feu difusió. Cada any, el Dia Mundial de la Metrologia té un tema, i el 2017 correspon a «Mesuraments per al transport». Podeu trobar més informació al web http://www.worldmetrologyday.org.

Primer acte de la Secció Catalana de Metrologia

El 27 de gener de 2017 es presentà, amb gran èxit d’assistents, la Secció Catalana de Metrologia (SCM). El gran interès mostrat pels professionals del món de la metrologia es posà de manifest amb el nombre d’inscripcions rebudes, que féu que la sala quedés petita. És per això que, en primer lloc, volem mostrar la satisfacció per l’acompanyament en els primers passos de la SCM i agrair la nombrosa assistència, sense deixar de demanar disculpes a les persones inscrites que finalment no van poder assistir a la jornada.
L’acte inaugural de la Secció Catalana de Metrologia s’inicià amb el president de l’IEC, el Sr. Joandomènec Ros, qui mostrà la seva satisfacció per ampliar l’àmbit de l’IEC amb nous camps tècnics. A continuació, la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, la Sra. Núria Salán, va donar la benvinguda als professionals de la metrologia i va animar la gent assistent a l’acte a participar en aquesta nova secció. Per últim, el subdirector general de Seguretat Industrial, el Sr. Isidre Masalles, en nom de la Generalitat de Catalunya, donà suport a la nova secció i recalcà la importància d’aquesta ciència dins la nostra societat.

La jornada continuà amb tres ponències: una per a fer una presentació global de la metrologia, una altra per a presentar la Secció Catalana de Metrologia, i una darrera per a donar una visió històrica de la metrologia.
La primera ponència fou presentada pel Sr. José Sánchez, que féu una visió global de la metrologia des dels inicis de les mesures i la necessitat d’obtenir un patró de mesura —vital per a poder establir relacions comercials— fins als nostres dies, on s’arriben a establir tres àrees dins la metrologia: la científica, la part de qualitat i la metrologia legal. Tot això complementat amb la presentació de termes metrològics d’ús freqüent i fent èmfasi en la seva correcta aplicació.

La ponència de presentació de la nova Secció Catalana de Metrologia fou exposada pel Sr. Albert Garcia amb la finalitat de donar a conèixer la SCM. En primer lloc, la ubicà dins el paraigua de l’Institut d’Estudis Catalans i la Secció Catalana de Tecnologia, ja que són els ens que li donen caràcter legal i reconeixement a Catalunya. Una cop ubicada, es van presentar alguns dels seus objectius de la Secció: difondre la metrologia en llengua catalana, ser punt de trobada de metròlegs, i ésser dinamitzadora de la difusió de la metrologia dins els estudis de secundària.

Aquests objectius són la base que donen lloc al seguit d’activitats que es varen presentar. Cal destacar la importància d’acollir nous socis per poder assolir els objectius. Tant el suport no actiu, ja que potser no es disposa del temps necessari, com el més actiu de tots són necessaris en aquest moments d’inici del camí de la Secció Catalana de Metrologia, i us animem que us hi inscriviu per saber que hi sou i que no sou només lectors d’articles virtuals.

La ponència que tancà la jornada fou presentada pel Sr. Eugeni Vilalta i portà per títol «Moments metrològics». De manera distesa, féu un veloç repàs metrològic que ens portà des de l’any -4000 a l’any 2018, en què s’aturà en moments concrets i detalls històrics per demostrar que la metrologia és una ciència que ens ha acompanyat durant tota la història de la humanitat sense adonar-nos-en. Plantejà l’evolució de la definició de les unitats en el temps fins a arribar a les unitats naturals basades en constants universals.

1a JORNADA DE METROLOGIA A CATALUNYA

Jornada de Metrologia a Catalunya

Ubicació: Institut d’Estudis Catalans (C. del Carme, 47, 08001 Barcelona)
Sala: Pi i Sunyer

Data: 27 de gener de 2017

Recordeu que us hi heu de registrar i confirmar l’assistència mitjançant el formulari següent:

Tancament d’inscripcions per sobrepassar l’ocupació de la sala. Totes les persones que encara hi estiguin interessades, poden inscriure’s com a mostra d’interès per rebre la documentació de la jornada.

Accés al formulari d’inscripció (tancat)

Les dades facilitades en aquest formulari s’empraran únicament per a contactar-vos en cas de canvis en la planificació inicial, així com per a comptabilitzar els assistents.

 

PROGRAMA

9.00-9.30 h: Inauguració

A càrrec de:

  • Joandomènec Ros Aragonès (President de l’Institut d’Estudis Catalans)
  • Núria Salán Ballesteros (Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia)
  • Isidre Masalles i Roman (Subdirector general de Seguretat Industrial)

9.45-11.30 h: Sessió 1

Ponents: José Sánchez, Albert Garcia

  • Presentacions:
  • Visió global de la metrologia
  • Presentació en societat del grup de metrologia
  • Taula rodona oberta a tots els assistents

Presentació de la Secció Catalana de Metrologia. Albert Garcia [PDF]
Visió global de la metrologia. José Sánchez [PDF]

11.30-12.00 h: Descans i refrigeri

Ubicació: pati de l’IEC

12.00-13.00 h: Sessió 2

Ponent: Eugeni Vilalta

  • Presentació:
  • «Moments de la història metrològica de la humanitat i dels catalans»
  • Taula rodona oberta a tots els assistents

Moments metrològics [PDF]

Cloenda de la jornada

A càrrec de: Núria Salán Ballesteros (Presidenta de la SCT)

Resum de la Jornada