La importància de la metrologia en els experiments d’alt nivell

Recentment, s’estan duent a terme experiments d’alt nivell. Un d’aquests experiments es basa en l’experiment que va realitzar Galileu a la torre de Pisa per comprovar l’atracció gravitatòria. Ara, aquest experiment s’ha modernitzat i pretén conèixer l’efecte de la gravetat sobre l’antimatèria mitjançant l’equip Alpha del Cern.

En dur a terme aquest experiment van comprovar que no es disposa de suficient precisió en la mesura de l’acceleració, i per tant no detecten diferències en l’atracció gravitatòria sobre l’antimatèria i la matèria.

Aquest fet posa en relleu la importància de la metrologia i la seva necessària evolució per avançar i adaptar-se als nous reptes científics.

Podeu llegir l’article aquí.

Cordialment

Secció Catalana de Metrologia