CONTACTE

Institut d’Estudis Catalans
Societat Catalana de Tecnologia
Secció Catalana de Metrologia
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

Correu electrònic: scmetro-sct@correu.iec.cat