QUI SOM

La Secció Catalana de Metrologia és formada per tots els socis de la Societat Catalana de Tecnologia que vulguin formar-ne part i que hagin senyalat la metrologia com a interès en el moment d’associar-s’hi, o que ho hagin indicat d’una altra manera en l’adreça electrònica  que oferim com a contacte.

veracitat

La seva constitució definitiva es va produir el gener de 2017. La secció és gestionada pel grup de vocals. El grup de vocals està compost per:

Eugeni Vilalta          Maite Pueyo                Ricard Bosch                    Antoni Alcaide

Esther Ferrer           Josep Sánchez             Dimas Vallhonrat               Albert Garcia

Joan Martínez          Josep Campolier           Sofia Potente

Josep M. Arqués Soldevila

Convidem les persones que, a més de formar part de la secció, participin voluntàriament en la seva gestió.