Nova guia de calibratge d’EURAMET No. 26

Benvolguts,

us fem arribar l’enllaç a EURAMET, on es detallen les guies de calibratge, i on s’ha inclòs la guia pel calibratge d’instruments de pesatge automàtics, Número 26. L’esborrany de la guia va ser un resultat dins els projectes EMPIR (EMPIR 14RPT02) i finalitzat pels membres experts és EURAMET TC-M Project 1536.

Aquest document s’ha elaborat per millorar l’equivalència i el reconeixement mutu dels resultats de calibratge obtinguts pels laboratoris que realitzen calibratges automàtics d’instruments de pesatge.

Cal aclarir i recordar que:

  1. Els enfocaments adoptats per la guia no són obligatoris i estan orientats al calibratge laboratoris.
  2. La guia no és aplicable per a l’avaluació dels instruments en metrologia legal.
  3. Per instruments en metrologia legal es recomana l’ús de l’OIML R 51, disponible en la web.

Secció Catalana de metrologia

Gran Bretanya conserva la marca de seguretat de la UE en la recta final del Brexit

El govern anglès s’inclina davant la pressió de la indústria sobre els costos de canvi a la marca britànica.

El Regne Unit mantindrà indefinidament la marca de seguretat dels productes de la UE, en l’última reculada dels canvis post-Brexit proposats, després que el Govern s’hagi doblegat a la pressió de la indústria i els fabricants.

La marca CE (Conformité Européenne) és utilitzada pel bloc per certificar que una àmplia gamma d’articles –des de béns elèctrics i materials de construcció fins a focs artificials i joguines– compleixen els estàndards de seguretat.

S’esperava que la marca de seguretat fos substituïda per una nova marca UKCA (Regne Unit Conformity Assessed) per als béns venuts a Gran Bretanya a partir de finals de 2024, després de diverses extensions al termini per al canvi.

Les empreses havien demanat al Govern que ampliï l’ús de la marca CE, dient que obligar-los a complir les noves normes del Regne Unit, que inicialment duplicarien les normes de productes de la UE, afegiria costos significatius en un moment en el qual molts han estat intentant superar la interrupció causada per la pandèmia i la tossudament alta inflació.

La marca UKCA no hauria estat reconeguda a la UE, així que s’hauria exigit només per als productes que es venguessin a Gran Bretanya.

Tina McKenzie, la presidenta de política de la Federació de Petites empreses, va dir que el reconeixement continuat de productes amb marca CE “permetria temps a les petites empreses per ajustar-se al sistema de marcatge UKCA i centrar-se en el creixement del seu negoci tant a casa com a l’estranger”.

El Departament d’Empresa i Comerç va dir que havia pres la decisió, que cobreix 18 categories de béns, després de discussions amb la indústria, i la va descriure com una “pregunta clau de les empreses” que “alleujaria les càrregues i impulsaria el creixement per a l’economia del Regne Unit”.

Els ministres van dir que el moviment donaria seguretat a les empreses i evitaria un penya-segat al desembre de l’any següent, quan s’havia d’introduir la marca UKCA. Les empreses també podran triar entre utilitzar la marca UKCA o CE en vendre els seus productes a Gran Bretanya.

Per més informació (enllaç)

Secció Catalana de Metrologia

BEN AVIAT, VIM4

Us informen que el grup de treball 2 (WG2) del comitè conjunt de guies en metrologia (JCGM) està preparant una versió del Vocabulari Internacional de Metrologia, que serà la edició 4, per tant el VIM4.

Aquesta nova versió substituirà el VIM3 publicat en 2012 (JCGM 200:2012) i on es van incloure les anotacions sobre les definicions fonamentals, publicat a la web com “Annotated VIM3” en 2014.

Actualment, aquesta versió s’ha distribuït per a la seva revisió entre les vuit organitzacions membres de la JCGM (BIPM, iec , IFCC, ilac , iso , IUPAC, IUPAP i OIML). El termini per als comentaris és el 9 de novembre de 2023.

Estimen que la nova versió serà publicada el mes d’abril o maig de 2024.

Si voleu consultar el text actual, cliqueu aquí, i per a més informació podeu consultar la següent web (enllaç).

Us mantindrem informats.

Secció Catalana de Metrologia

Dificultat en el manteniment de les instal·lacions metrològiques

Us fem arribar una notícia sobre la dificultat de les institucions metrològiques nacionals vers el manteniment de les instal·lacions i equips emprats en la definició de les magnituds del Sistema Internacional (SI), per mitjà d’un article (enllaç) que comenta la problemàtica que sofreix el National Institute of Standards and Technology (NIST).

Felicitació festes 2022

S’acosta el final de l’any i des de la Secció us volem desitjar unes bones festes i bona entrada al 2023!!!!

Bon Nadal i bon any 2023
Eguberri on eta urte berri on 2023
Bo Nadal e Feliz Aninovo 2023
Feliz Navidad y buen año 2023
Bon Nadal e bon an 2023
Anem Nadal hi anem any 2023
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 2023
Merry Christmas and Happy New Year 2023
Frohe Weihnachten und gutes neues Jahr 2023
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2023
Joyeux Noël et bonne année 2023
메리 크리스마스와 새해 복 많이 받으세요 2023
聖誕快樂,新年快樂2023
新年を明けましておめでとうございます。
С Рождеством и Новым 2023 годом!

Observatori de Control Metrològic de l’Estat

El maig d’aquest any, 2022, el Centro Español de Metrologia (CEM) va posar en marxa aquest projecte com a grup de consulta i treball dins de la Comisión de Metrologia Legal (CML). L’objectiu general de l’Observatorio, a partir d’ara Observatori, és el de compartir experiències i coneixements de les entitats que participen en diferents sectors per a l’execució del control metrològic de l’estat espanyol i rebre propostes que millorin l’avaluació de la conformitat i de les verificacions reglamentàries.

Els objectius específics són diversos i els podem definir en 5 punts. El primer punt consisteix a elaborar documents de referència que serveixin de base per a propostes i ponències, seguint els criteris d’objectivitat, independència, imparcialitat i bé públic. El segon punt consisteix a realitzar estudis sobre les necessitats reguladores en matèria de control metrològic i, si escau, proposar la corresponent modificació de textos reguladors o la creació de nous a la CML i al CEM. El tercer punt es basa a elaborar estudis i estadístiques d’implementació del Control Metrològic de l’Estat i la seva evolució. Un quart punt on consisteix a donar suport a l’administració pública, principalment, en l’elaboració i l’aplicació de criteris i interpretacions de les regulacions metrològiques sectorials. I cinquè, i darrer punt, basat a executar tasques de difusió i comunicació en matèria de control metrològic de l’Estat.

Les bases fundacionals estableixen que l’Observatori està compost per membres i observadors. Entre els membres estan els Organismes Notificats, els Organismes de Control i els Organismes Autoritzats de Verificació Metrològica (OAVM). Els observadors són associacions de fabricants, autoritats metrològiques de les comunitats autònomes, de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), del CEM i altres convidats.

S’han definit cinc grups de treball, basats en tipus d’instruments. Els grups són: El GT-1 centrat en Instruments de pesatge, el GT-2 centrat en Taxímetres, el GT-3 que treballa en comptadors de subministrament públic (aigua, gas, energia elèctrica i energia tèrmica entre d’altres), el GT-4 centrat en la Seguretat viària (cinemòmetres, alcoholímetres i manòmetres de pneumàtics entre d’altres) i el darrer grup el GT-5 que inclou altres instruments, que no s’han detallat en els altres grups.

En cada grup de treball s’han designat, a sol·licitud dels membres o de les autoritats competents, diferents entitats en funció de l’especialitat d’instruments de mesura o per famílies d’instruments. Cada entitat està representada per experts en les diferents matèries, que poden provenir d’empreses dedicades a la verificació i d’associacions de fabricants o de reparadors. Entre els membres de cada grup de treball es nomena, per consens, un coordinador i un secretari. Cada grup durà a terme tantes reunions, presencials o telemàtiques, com considerin oportunes. El grup elevarà les propostes a les reunions de l’Observatori per a la seva consideració i, si escau, de la CML.

Les reunions de l’Observatori, constituït pels representants de membres i observadors, es reuneix un cop l’any. Està presidit pel president de la Comissió de Metrologia Legal o persona que aquest designi i les tasques de secretaria són assumides pel CEM.

En el GT-1 dedicat als instruments de pesatge, on l’Asociación Española de Coordinación de la Industria del Pesaje (AECIP) participa com l’associació de fabricants i reparadors d’aquests instruments. AECIP és membre de secció catalana de metrologia (SC-Metro).

El dia 10 de novembre va tenir lloc una primera reunió de treball dels integrants del GT-1, actualment format per representants d’AECIP, entitats de verificació d’instruments de pesatge en ús (OAVM), d’alguna comunitat autònoma i un representant del CEM.

La majoria de participants han resolt que al mercat hi ha una quantitat important d’instruments de pesatge en ús que no compleixen els requisits metrològics i els controls obligatoris, i han detectat les raons així com les possibles accions a realitzar. Una de les raons és la insuficient inspecció del mercat, per part de l’estat i altres autoritats competents. En conseqüència, una de les conclusions de la reunió és la necessitat de dur a terme una campanya informativa i de conscienciació a propietaris i usuaris d’instruments de pesatge en els usos metrològics regulats per la llei 32/2014 i el reial decret RD 244/2016, per utilitzar només instruments que compleixin els requisits metrològics establerts. Així mateix, cal prestar atenció en els equips que durant la seva vida útil superin les verificacions periòdiques i després de reparacions establertes per la legislació vigent ICT 155/2020. Una altra acció derivada de l’anàlisi del GT-1 és la formació, en matèria de metrologia específica, dirigida als inspectors de sanitat, consum, duanes i per als auditors de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Arran d’aquesta anàlisi, el GT-1 creu necessari sol·licitar les dades estadístiques sobre la quantitat de verificacions, tant les d’instrument de funcionament no automàtic com automàtic, que es duen a terme al CEM i a les comunitats autònomes.

També es constata la necessitat que les OAVM tinguin accés a una base de dades centralitzada on apareguin totes les referències dels certificats, així com els models dels instruments de pesatge en servei i als quals s’han de fer les verificacions. El GT-1 és conscient que aquesta darrera petició serà difícil d’aconseguir, ja que molts instruments de mesures han estat aprovats per organismes notificats de fora d’Espanya.

JC / novembre, 2022

Felicitació festes 2021

S’acosta el final d’aquest any 2021 i com cada any us desitgem unes bones festes, aquest any amb la nostra avaluació de la de conformitat.

Des de la Secció Catalana de Metrologia us volem desitjar:

Bon Nadal i bon any 2022
Eguberri on eta urte berri on 2022
Bo Nadal e Feliz Aninovo 2022
Feliz Navidad y buen año 2022
Bon Nadal e bon an 2022
Anem Nadal hi anem any 2022
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 2022
Merry Christmas and Happy New Year 2022
Frohe Weihnachten und gutes neues Jahr 2022
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2022
Joyeux Noël et bonne année 2022
메리 크리스마스와 새해 복 많이 받으세요 2022
聖誕快樂,新年快樂2022
新年を明けましておめでとうございます。
С Рождеством и Новым 2022 годом!

4t VOLUM DEL BUTLLETÍ

Benvolguts i benvolgudes,

Us informem que el 4t volum de la secció està disponible en la web de publicacions de l’IEC.

Els articles d’aquest nou volum són:

L’experiment del cub. Primera part: Càlcul de la constant d’Avogadro    — enllaç

ILAC G8:09/2019                                                                                        — enllaç

Capacitat i volum                                                                                        — enllaç

La trista història de la unitat litre (primera part)                                          — enllaç

 

Desitgem que els articles us enriqueixin o, si més no, que els trobeu interessants.