Reunió anual de la Secció Catalana de Metrologia (SCT-Metrologia)

Benvolgudes, benvolguts,

Ens plau convidar els membres de la Societat Catalana de Tecnologia a la reunió anual de la Secció Catalana de Metrologia (SCT-Metrologia), per a fer balanç de l’estat de la Secció, així com del seu futur. Excepcionalment, aquesta convocatòria s’obre a persones no sòcies de l’entitat.

La reunió es durà a terme de manera virtual, mitjançant la plataforma Zoom, el dia 11 de novembre, a les 18 hores.

Us demanem que, el més aviat possible, confirmeu l’assistència a l’adreça electrònica sct@iec.cat, indicant en el tema del correu METROLOGIA, a fi d’enviar-vos l’enllaç per a seguir i participar en la sessió.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:
1. Presentació de la memòria d’activitats del 2021.
2. Presentació de les activitats del curs 2021-2022.
3. Torn obert de paraules.

Cordialment,

Secció Catalana de Metrologia
scmetro-sct@correu.iec.cat

SEMINARI ILAC G8:2019 i celebració del DMM

Us convidem a assistir de manera presencial o virtual al seminari sobre la guia sobre regles de decisió i declaració de la conformitat (ILAC G8), en la nova edició del 2019, i els documents que li donen suport científic. El seminari tindrà lloc l’1 d’octubre de 2020 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47, de Barcelona), però també es podrà seguir en línia

La finalitat del seminari és explicar les variacions principals del document, completar l’exposició amb informació addicional derivada del que expliquen els documents bàsics i analitzar-lo des del punt de vista del metròleg.

El programa del seminari és:

9.30-10.00 h      Recepció

10.00-10.15 h    Benvinguda

10.15-12.00 h    Introducció, canvis en la ILAC G8 i documents de suport

12.00-12.30 h    Pausa

12.30-13.00 h    Taula rodona i torn obert de paraules

13.00-13.15 h    Finalització del seminari

Esperem la vostra assistència i les vostres inquietuds en aquest àmbit. En el cas de l’assistència a distància, una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per a poder seguir i participar en el seminari. Us indiquem que l’aplicació per a l’assistència a distància és el Zoom.

 

Secció Catalana de Metrologia
__________________________________________________________________________

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Cal que formalitzeu la inscripció abans del 25 de setembre emplenant el formulari següent:

https://www.iec.cat/jornades/seminariILAC2019.asp

Quota d’inscripció:

  • Socis de la Societat Catalana de Tecnologia: gratuïta
  • No socis: 50 euros

Informació:

Societat Catalana de Tecnologia
Tel. 935 529 106 – A/e: sct@iec.cat – scmetro-sct@correu.iec.cat

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar l’activitat a la qual us inscriviu. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i un cop finalitzada l’activitat es conservaran als efectes de registre històric. Per a més informació podeu adreçar-vos a la nostra Política de privacitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat

__________________________________________________________________________

Convocatòria reunió anual 2019 SCT-Metrologia

Benvolguts/Benvolgudes,

Ens plau convidar els membres de la Societat Catalana de Tecnologia a la reunió anual de la Secció Catalana de Metrologia (SCT-Metrologia), per fer balanç de l’estat de la Secció, així com del seu futur.

 

La reunió es durà a terme a l’espai Ramon Llull de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona), el dia 20 de novembre, a les 19 hores.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:

  1. Presentació de les activitats del curs 2019-2020.
  2. Presentació de la memòria d’activitats del 2019.
  3. Torn obert de paraules.

Per a una gestió correcta de l’espai de la sala, les persones que desitgin assistir-hi han d’emplenar el formulari següent https://www.iec.cat/jornades/reuniometrologia2019.asp.

 

Així mateix, en el següent enllaç trobareu una enquesta que té com a finalitat disposar d’informació dels socis i, així, poder dirigir l’activitat de la Secció de cara a l’any vinent.

 

Cordialment,

 

Secció Catalana de Metrologia

scmetro-sct@correu.iec.cat

Convocatòria anual de la secció de Metrologia 2018

Benvolguts, / Benvolgudes,

Ens plau convidar els membres de la Societat Catalana de Tecnologia a la reunió anual de la Secció Catalana de Metrologia (SCT-Metrologia), per fer un balanç de l’estat de la Secció així com del seu futur.

 

La reunió es durà a terme a la sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans, el proper 14 de novembre, a les 18 hores.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:

  1. Presentació de la memòria anual d’activitats de l’SCT-Metrologia.
  2. Renovació i/o ampliació de vocals de l’SCT-Metrologia, així com exposició de les directrius d’organització.
  3. Presentació de les futures activitats de la Secció.
  4. Torn de preguntes i debat.

Per a una correcte gestió de l’espai de la sala, les persones que desitgin assistir-hi han d’emplenar el formulari següent:
https://www.iec.cat/jornades/metrologia2018.asp

 

DIA MUNDIAL DE LA METROLOGIA 2018 A VILANOVA I LA GELTRÚ

El passat dissabte dia 19 de maig es va celebrar a la sala d’actes de l’EPSEVG el Dia Mundial de la Metrologia (20 de maig).

Aquesta és la primera jornada organitzada per la Secció Catalana de Metrologia (SCM) en el Campus de Vilanova i la Geltrú de la Universitat Politècnica de Catalunya. La jornada duia per nom “El sistema internacional d’unitats (SI). Evolució constant” i va constar de dues parts: l’objectiu de la primera va ser donar a conèixer les noves definicions de les unitats del sistema internacional (SI), i a la segona es van donar nocions sobre com introduir i explicar aquest tema en els àmbits acadèmics de secundària i d’educació superior.

Redefinir i refinar

El SI d’unitats

Didàctica

Les tres ponències van donar peu al diàleg sobre les noves metodologies docents i per altra banda al debat sobre la normalització del sistema internacional de mesures.

https://web3.epsevg.upc.edu/ecomunicats/pdipas/novetat.php?idn=4977&utm_source=hemeroteca&utm_campaign=504&utm_medium=4977

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA METROLOGIA A VILANOVA

Us convidem a assistir a la primera jornada amb motiu del Dia Mundial de la Metrologia (20 de maig), que se celebra el proper dissabte 19 de maig, al campus universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).

Enllaç de la jornada :https://goo.gl/forms/i29iMIbOYdox0BUc2

La jornada es denomina El sistema internacional d’unitats (SI). Evolució constant i està dividida en dues parts: l’objectiu de la primera és comprendre millor les noves definicions de les unitats del sistema internacional (SI), i en la segona es donaran nocions sobre com introduir i explicar aquest tema en els àmbits acadèmics de secundària i educació superior.

La metrologia es defineix com la ciència del mesurament. Considerant que els mesuraments estan implicats en bona part de les activitats científiques, tècniques, preventives (salut, seguretat, medi ambient) i quotidianes, aquesta definició posa en relleu les dues característiques bàsiques de l’activitat.

D’una banda, és una activitat d’infraestructura, que difícilment es veu directament i que està amagada com a suport de gairebé totes les activitats humanes, tant en la producció com en el consum i en la distribució. Això implica que els metròlegs participin, ben directament, en activitats tan diverses com la protecció de la salut humana (radiacions ionitzants —accidentals, laborals, en diagnòstic i tractament—, il·luminació, soroll, anàlisis clíniques, pesatge en diàlisi o pesatge de prematurs, etc.), la protecció de la seguretat (mesures relacionades amb el trànsit —velocitat, alcohol—, mesures d’aforament de locals), la protecció del medi ambient (mesures de contaminants), la protecció del comerç (exactitud en les transaccions comercials) i tot el que està relacionat amb l’assegurament de la qualitat en les diferents activitats productives. Això comportaque els metròlegs estiguin en contacte i col·laborin amb professionals molt diferents que, en molts casos, no tenen un perfil tècnic.

De l’altra, és una activitat transversal a les disciplines clàssiques que aplega físics, químics, biòlegs, farmacèutics, professionals clínics en general i professionalsde totes les branques de l’enginyeria, i que obté el seu caràcter específic precisament de les interaccions entre ells. Una de les coses que més satisfacció aporta als metròlegs és la seva pròpia diversitat.

A escala internacional, aquesta diversitat es reflecteix en el fet que l’organisme bàsic de consens no és una única organització sinó un conjunt, en el qual, si deixem de banda les organitzacions governamentals metrològiques (Oficina Internacional de Pesos i Mesures, Organització Internacional de Metrologia Legal i WELMEC- CooperacióEuropea en Metrologia Legal) i les de normalització (Organització Internacional per a la Normalització, Comissió Electrotècnica Internacional), apareixen com a unions professionals la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada, la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada i la Federació Internacional de Química Clínica i Medicina del Laboratori, que posen de manifest aquesta diversitat d’orígens i aplicacions.

La Secció Catalana de Metrologia (SCM) va néixer dins la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), que pertany a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Fou creada per la manca d’un punt d’unió entre els diferents professionals de la metrologia, que a Catalunya i als altres territoris de llengua catalana es troben dispersos en les activitats damunt dites, tant en universitats i centres de recerca com en empreses públiques o privades que es dediquen principalment a la metrologia en alguns camps tècnics particulars (laboratoris de calibratge, fabricants d’instruments de mesura, metrologia legal), en d’altres que no s’hi dediquen però que tenen necessitats metrològiques especials i fins i tot encara més infraestructura, en activitats d’acreditació d’aquests laboratoris, en l’Administració de la metrologia legal i en la docència de la metrologia. En conseqüència, la Secció Catalana de Metrologia vol esdevenir un nexe d’unió en la comunitat de metròlegs.

6è Congrés Espanyol de Metrologia

Del 6 al 9 de juny de 2017 es va celebrar el 6è Congrés Espanyol de Metrologia a la ciutat de San Fernando (Cadis). La Secció Catalana de Metrologia va presentar un pòster amb el títol: «El meridiano Dunkerque-Barcelona y la metrología en catalán».

A banda de la presentació del pòster, es va explicar l’existència de la Secció a ens estatals com ara el CEM (Centro Español de Metrologia) i l’ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). La presentació va tenir una molt bona acollida general.

Dia de la Metrologia 2017

El dia 20 de maig, en l’aniversari de la signatura de la Convenció del Metre, del 1875, celebrem el Dia Mundial de la Metrologia. És una ocasió per a recordar que, entre tots, anem aconseguint la uniformitat de mesures arreu del món, cada vegada amb més exactitud i arribant a un nombre més gran de camps i de valors. I també és una ocasió per a comunicar-nos amb la resta de la societat, atenent a les seves necessitats i dient-los com participem, massa silenciosament, en la resolució dels problemes en els diferents àmbits.

Per recollir aquests valors internacionals, cada any un institut nacional de metrologia elabora un pòster uniforme per a tots els països. Enguany, per primer cop, l’hem traduït al català i està a la vostra disposició perquè en feu difusió. Cada any, el Dia Mundial de la Metrologia té un tema, i el 2017 correspon a «Mesuraments per al transport». Podeu trobar més informació al web http://www.worldmetrologyday.org.

Primer acte de la Secció Catalana de Metrologia

El 27 de gener de 2017 es presentà, amb gran èxit d’assistents, la Secció Catalana de Metrologia (SCM). El gran interès mostrat pels professionals del món de la metrologia es posà de manifest amb el nombre d’inscripcions rebudes, que féu que la sala quedés petita. És per això que, en primer lloc, volem mostrar la satisfacció per l’acompanyament en els primers passos de la SCM i agrair la nombrosa assistència, sense deixar de demanar disculpes a les persones inscrites que finalment no van poder assistir a la jornada.
L’acte inaugural de la Secció Catalana de Metrologia s’inicià amb el president de l’IEC, el Sr. Joandomènec Ros, qui mostrà la seva satisfacció per ampliar l’àmbit de l’IEC amb nous camps tècnics. A continuació, la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, la Sra. Núria Salán, va donar la benvinguda als professionals de la metrologia i va animar la gent assistent a l’acte a participar en aquesta nova secció. Per últim, el subdirector general de Seguretat Industrial, el Sr. Isidre Masalles, en nom de la Generalitat de Catalunya, donà suport a la nova secció i recalcà la importància d’aquesta ciència dins la nostra societat.

La jornada continuà amb tres ponències: una per a fer una presentació global de la metrologia, una altra per a presentar la Secció Catalana de Metrologia, i una darrera per a donar una visió històrica de la metrologia.
La primera ponència fou presentada pel Sr. José Sánchez, que féu una visió global de la metrologia des dels inicis de les mesures i la necessitat d’obtenir un patró de mesura —vital per a poder establir relacions comercials— fins als nostres dies, on s’arriben a establir tres àrees dins la metrologia: la científica, la part de qualitat i la metrologia legal. Tot això complementat amb la presentació de termes metrològics d’ús freqüent i fent èmfasi en la seva correcta aplicació.

La ponència de presentació de la nova Secció Catalana de Metrologia fou exposada pel Sr. Albert Garcia amb la finalitat de donar a conèixer la SCM. En primer lloc, la ubicà dins el paraigua de l’Institut d’Estudis Catalans i la Secció Catalana de Tecnologia, ja que són els ens que li donen caràcter legal i reconeixement a Catalunya. Una cop ubicada, es van presentar alguns dels seus objectius de la Secció: difondre la metrologia en llengua catalana, ser punt de trobada de metròlegs, i ésser dinamitzadora de la difusió de la metrologia dins els estudis de secundària.

Aquests objectius són la base que donen lloc al seguit d’activitats que es varen presentar. Cal destacar la importància d’acollir nous socis per poder assolir els objectius. Tant el suport no actiu, ja que potser no es disposa del temps necessari, com el més actiu de tots són necessaris en aquest moments d’inici del camí de la Secció Catalana de Metrologia, i us animem que us hi inscriviu per saber que hi sou i que no sou només lectors d’articles virtuals.

La ponència que tancà la jornada fou presentada pel Sr. Eugeni Vilalta i portà per títol «Moments metrològics». De manera distesa, féu un veloç repàs metrològic que ens portà des de l’any -4000 a l’any 2018, en què s’aturà en moments concrets i detalls històrics per demostrar que la metrologia és una ciència que ens ha acompanyat durant tota la història de la humanitat sense adonar-nos-en. Plantejà l’evolució de la definició de les unitats en el temps fins a arribar a les unitats naturals basades en constants universals.