Presentacions visuals del DMM19

Us donem les presentacions visuals que es van fer en la celebració de la jornada en format pdf, tot recordant que en les presentacions orals sempre es dóna més informació que la que apareix en les transparències.

SI                        Experiment del cub                    metroQ