Vestigis d’una de les definicions del metre

Benvolguts,

com ja sabeu la definició del metre ha anat canviant amb el pas del temps, partint d’una barra d’iridi i platí (1889) fins a l’actual definició on la velocitat de la llum és una constant (2018). Durant aquesta vida de modificacions de la definició, sempre ha imperat la voluntat d’obtenir un valor precís, reproduïble i invariable durant el temps. En una etapa d’aquesta vida de la definició, el metre es definia a partir de la mesura d’un meridià, i fou l’assemblea francesa el 1791 qui va encarregar aquesta tasca als astrònoms Delambre i Mechain.

El curiós és que van triar el meridià Dunkerque-Barcelona, que passa per París. Bé, doncs aquesta tasca es va realitzar i us fem arribar l’enllaç a un mitjà de comunicació (enllaç) que s’ha fet ressò de les evidències trobades al casell de Montjuïc en la torre de l’Homenatge.

Per si no podeu passar a veure-ho en persona, us oferim un enllaç a un altre mitjà de comunicació on es detalla una imatge de la pedra en qüestió.

Secció Catalana de metrologia