Nova guia de calibratge d’EURAMET No. 26

Benvolguts,

us fem arribar l’enllaç a EURAMET, on es detallen les guies de calibratge, i on s’ha inclòs la guia pel calibratge d’instruments de pesatge automàtics, Número 26. L’esborrany de la guia va ser un resultat dins els projectes EMPIR (EMPIR 14RPT02) i finalitzat pels membres experts és EURAMET TC-M Project 1536.

Aquest document s’ha elaborat per millorar l’equivalència i el reconeixement mutu dels resultats de calibratge obtinguts pels laboratoris que realitzen calibratges automàtics d’instruments de pesatge.

Cal aclarir i recordar que:

  1. Els enfocaments adoptats per la guia no són obligatoris i estan orientats al calibratge laboratoris.
  2. La guia no és aplicable per a l’avaluació dels instruments en metrologia legal.
  3. Per instruments en metrologia legal es recomana l’ús de l’OIML R 51, disponible en la web.

Secció Catalana de metrologia