No hi ha cap conflicte entre ciència i religió

En el nou sistema d’unitats el quilogram es defineix a partir del metre, del segon i d’una constant fonamental, la constant de Planck, que és un valor fix i universal de la natura.

Llegiu més en el següent enllaç del diari “ara”:

https://www.ara.cat/suplements/ciencia/No-cap-conflicte-ciencia-religio_0_2059594070.html