Actualització de normativa sobre comparacions interlaboratoris

Benvolguts metròlogues i metròlegs,

Us informen que el passat agost de 2022 es va actualitzar la norma ISO 13528, passant de la versió de 2015 a la del 2022. Recordem que aquesta normativa presenta les bases sobre els mètodes estadístics per als assaigs d’aptitud.

Cordialment
Secció Catalana de Metrologia