Conferència: Metrologia, sistemes d’unitats i control de qualitat

El pròxim 7 de novembre de 2019 un dels vocals de la Secció realitzarà una xerrada en l’àmbit de la Metrologia en la seu de l’IQS organitzada pe l’AIQSèniors.

Per més informació cliqueu en  enllaç