QUI SOM

La Secció Catalana de Metrologia és formada per tots els socis de la Societat Catalana de Tecnologia que vulguin formar-ne part i que hagin senyalat la metrologia com a interès en el moment d’associar-s’hi, o que ho hagin indicat d’una altra manera en l’adreça electrònica  que oferim com a contacte.

La seva constitució definitiva serà arran de la jornada de presentació, on ens haurem trobat ja bona part dels interessats. Mentrestant, un petit grup inicial ad hoc de voluntaris hem estat donant els primers passos (organització de la jornada, reparació del lloc web).

Convidem les persones que, a més de formar part de la secció, participin voluntàriament en la seva gestió.

veracitat

 

Per a més informació, podeu contactar amb les persones següents:

Eugeni Vilalta                Maite Pueyo                      Ricard Bosch                    Antoni Alcaide

Esther Ferrer                Josep Sánchez                Dimas Vallhonrat               Albert Garcia

Joan Martínez               Josep Campolier